Ľudia na VŠE

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jiří Kosek
Identifikačné číslo: 19728
Univerzitný e-mail: kosek [at] vse.cz
 
Odborný asistent - Katedra informačního a znalostního inženýrství (FIS)
 
P 18 02  Aplikovaná informatika D-AI
FIS D-AI-IN komb [roč 4]
Doktorandský typ štúdia, kombinovaná forma
Informatika, 4. ročník

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     
Základné informácie

Nasleduje kompletný výpis informácií o záverečnej práci.

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce: Využití RELAX NG pro podporu uživatele při editování XML dokumentu
Autor: Ing. Martin Schmied
Pracovisko: Katedra informačního a znalostního inženýrství (FIS)
Vedúci práce: Ing. Jiří Kosek
Oponent:Ing. Miloslav Nič, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina        

Názov práce:Využití RELAX NG pro podporu uživatele při editování XML dokumentu
Abstrakt:Tato práce se zabývá možnostmi využití RELAX NG schémat při editaci XML dokumentů. Konečným cílem práce je prototypová implementace podpůrného systému pro editaci XML dokumentů s RELAX NG schématy v prostředí Eclipse IDE. Takový systém se skládá ze dvou hlavních částí -- integrace validátoru a systému pro tvorbu automatických doplnění, jehož návrh představuje hlavní přínos této práce. V současné době je totiž podpora RELAX NG výsadou zejména komerčních editorů s uzavřeným kódem. První kapitola je stručným úvodem do problematiky XML s důrazem na XML schémata. Je provedeno srovnání tří dnes zřejmě nejpoužívanějších schémových jazyků -- DTD, W3C XML Schema a RELAX NG. Dále jsou diskutovány možnosti využití schémat při přímé editaci XML dokumentů. Nakonec je uveden přehled základních vzorů RELAX NG sloužící jako referenční příručka pro orientaci v příkladech uvedených v této práci. Druhá kapitola se zabývá implementací systému tvorby automatických doplnění. Rozebírá volbu vhodných programových reprezentací XML dokumentů a RELAX NG schémat a uvádí základní principy odvozování vzorů pro jednotlivé elementy. Hlavním výstupem kapitoly je návrh algoritmu pro odvozování možných doplnění pro jednotlivé uzly XML dokumentu na základě RELAX NG schématu dokumentu. Třetí kapitola popisuje integraci systému tvorby automatických doplnění spolu s validátorem RELAX NG v prostředí Eclipse IDE. Začíná popisem platformy Eclipse a dvou základních aspektů důležitých pro tvorbu zásuvných modulů -- modulárního systému OSGi Service Platform a mechanismu bodů rozšíření. Dále je popsána vlastní implementace zásuvných modulů systému podpory RELAX NG a jejich integrace s existující infrastrukturou pro editaci XML.
Kľúčové slová:XML, RELAX NG, Eclipse


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta


RSS exporty