Pracoviště - Pedagogické oddělení

Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému personální a mzdový systém, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

9034     Pedagogické oddělení
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Daniela Slušová
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznam
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznam


RSS exporty