Pracoviště - Sklad Žižkov (edice)

Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému personální a mzdový systém, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

9301     Sklad Žižkov (edice)
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


RSS exporty