Pracoviská - Technicko provozní oddělení

Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému personálny a mzdový systém, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

6210     Technicko provozní oddělení
Jarošovská 1117, 37701 Jindřichův Hradec II
Telefón: +420 384 417 116Fax: -- neuvedené --E-mail: kostal@fm.vse.cz
Vedúci: Ing. Jozef Košťál
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


RSS exporty