Summary of topics offered - Department of Economic and Social Policy (NF)

Basic information

Type of work: Diplomová práce
Topic: Program sociálního začleňování vyloučených skupin obyvatel
State of topic: approved (doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jaroslava Durdisová, CSc.
Faculty: Faculty of Economics
Supervising department: Department of Economic and Social Policy (NF)
Max. no. of students: --
Proposed by: doc. Ing. Jaroslava Durdisová, CSc.
Summary: Sociální inkluze jako aktuální společenský problém. Příčiny a důsledky sociálního vyloučení. Možnosti řešení s důrazem na funkci rodiny a zaměstnatelnost. Posílení integrační politiky obcí. Strategie a program vlády.Závěry práce budou doloženy výsledky vlastního šetření.
Downloaded: Ano


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, specialization the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeField of studyTrack
C-ES Economics and Economic AdministrationC-ES-HP Economic Policy-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.


RSS exporty