Prehľad vypísaných tém - Národohospodářská fakulta

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Regionální aspekty rozvoje cestovního ruchu v ČR
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra regionálních studií (NF)
Max. počet študentov: 3
Navrhol: RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.
Abstrakt:


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdborŠpecializácia
M-HP Hospodářská politika a správaM-HP-RE Regionalistika a veřejná správa-- nezadané --
N-HP Hospodářská politika a správa-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.


RSS exporty