Prehľad vypísaných tém - Národohospodářská fakulta

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práce
Názov témy: Japonská ekonomika po roce 1945
Stav témy: schválené (prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra hospodářských dějin (NF)
Max. počet študentov: --
Navrhol: prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.
Abstrakt: Analýza vybraného fenoménu (například hospodářské politiky v době americké okupace, exportní expanze, proměn zahraničního obchodu atd.) v širším kontextu ekonomického vývoje Japonska po roce 1945


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdborŠpecializácia
N-ES Ekonomie a hospodářská správa-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.


RSS exporty