Prehľad vypísaných tém - Národohospodářská fakulta

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práce
Názov témy: MAKROEKONOMICKÉ SOUVISLOSTI RŮSTU ZADLUŽENOSTI ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ V LETECH 2000-2010
Stav témy: schválené (doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra hospodářské a sociální politiky (NF)
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
Abstrakt: Ve vývoji zadluženosti českých domácností nedošlo v průběhu devadesátých let 20. stol. k výrazným změnám. Tempo růstu zadluženosti domácností však v posledním desetiletí v ČR vzbudilo znepokojení a rozpoutalo diskuzi o tom, zda se jedná v tomto směru pouze o dohánění západních zemí nebo jsou již namístě obavy z předlužení. DP bude analyzovat vývoj růstu zadluženosti českých domácností, zkoumat strukturu dluhu a hledat možné příčiny rostoucího trendu. Teoretická část DP se bude věnovat analýze úvěrové expanze tvorbě peněz, důsledkům změn peněžní zásoby, makroekonomickými důsledky zadlužování domácností. DP prozkoumá dluhové problémy českých domácností, jejich schopností splácet své závazky. DP zkoumanou problematiku zasadí do mezinárodního kontextu, dojde k porovnání trendu zadlužování s jinými ekonomikami.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdborŠpecializácia
N-HP Hospodářská politika a správaN-HP-HP Hospodářská politika-- nezadané --
N-ES Ekonomie a hospodářská správaN-ES-HP Hospodářská politika-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.


RSS exporty